Nyheter

Begränsning av antal generationer för hereditärt fria hundar.

Angående kooikerhondje registreras VWD som heriditärt fri efter fria föräldrardjur.

Från SKK:
Ni får detta meddelande som information om att den begränsning av antal generationer för hereditärt fria hundar som SKKs Avelskommitté tidigare beslutat om kommer att implementerats i SKK Avelsdata och Hunddata inom kort. I praktiken innebär detta att beteckningen hereditärt fri kommer att begränsas till tre generationer. Hereditärt fri kommer således inte att framgent läggas in på hundar som är hereditärt fria i 4:e generation eller senare. För de hundar som redan idag har beteckningen hereditärt fri i databasen sker ingen förändring. Mer information om bakgrunden till begränsningen finns nedan, hämtat från Avelskommitténs protokoll.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Med hereditärt friförklarad menas att en hund genom sina fritestade anfäder antas vara fri från det aktuella sjukdomsanlaget. I dagsläget finns inga begränsningar avseende antalet generationer av hereditärt friade hundar i SKKs hälsoprogram, men eftersom osäkerheten i det hereditärt friande resultatet blir större för varje generation som går måste den enskilde uppfödaren själv bedöma vilken tilltro ett hereditärt friande resultat ska tillmätas.

 

SKKs avelskommitté (AK) ser ett behov av att begränsa det antal generationer en hund kan påföras beteckningen ”hereditärt friförklarad”. Ställningstagandet baseras på den ökade omfattningen av DNA-tester samt det faktum att en del av de hundar med beteckningen hereditärt friförklarad i SKKs databas baseras på resultat som ligger många generationer bak. SKK/AK avser att, så snart administrativa och tekniska rutiner är på plats, begränsa hereditärt friförklarade hundar till tre generationer. Därefter måste det aktuella avelsdjuret, eller valpkullen, testas på nytt.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev som är utskickade per mail och finns också att läsa på Logga in (För medlemmar)

 Nyhetsbrevet går ut till alla SKooi:s medlemmar via den e-post adress om man angett till SKKs medlemsservice.
Har du inte fått något mail från oss så kan det bero på att:

1/ Du har uppgett felaktig adress till SKKs medlemservice eller har inte angett din mail alls - kontakta medlem@skk.se för att se om de har rätt adress eller om den finns med.

2/ Du har sagt ifrån dig att du inte vill ha mail från SKooi - vill du ändra detta så kontakta medlem@skk.se

3/ Du är alldeles ny medlem och vi har ännu inte fått in dina uppgifter i registret. - kontakta SKooi:s styrelse på styrelse@skooi.se så skickar vi en kopia.

Nyhetsbrevet finns även att ladda ner eller läsa via datorn under fliken Logga in (för medlemmar)
-Har du glömt koden till sidan? Maila någon i styrelsen så skickar vi den igen.

Bildspel

Bildspel