Styrelsen

Nedan ser ni styrelsens sammansättning från årsmötet 2021

Ordförande: Teresa Olofsson
Kassör: Lena Thelin
Sekreterare: Maria Vinsa Hedmark
Ledamot/Avelskommitté
Vice ordförande:
Femke van Ratingen
Ledamot, Utställningsansvarig: Ann-Louise Esbjörnsson
Ledamot/Medlemsansvarig: Nicolina Sjölander
   
1:e Suppleant: Katarina Björk
2:e Suppleant: Maria Johnels

Bildspel

Kontakta styrelsen

Nedan finns alla mejladresser som är kopplat till styrelsen. Använder ni styrelse@skooi.se får alla i styrelsen ert mejl. Kontaktar ni oss i ett specifikt ärende använd gärna den mejl som är avsedd för ditt ärende. 

Välkomna att kontakta oss!

Styrelsen:

styrelse@skooi.se

Ordförande:

ordforande@skooi.se

Vice ordförande:

v.ordforande@skooi.se

Sekreterare: 

sekreterare@skooi.se

Medlemsansvarig:    

medlem@skooi.se

Avelskommitte:

avel@skooi.se

Webmaster:

webmaster@skooi.se

Valphänvisning: 

valp@skooi.se

Kassör:

kassor@skooi.se