Svenska Kooikerhondjeklubben

monter pixelDen första kooikerhondjen kom till Sverige 1994 och de första kullarna föddes 1996. Sedan dess har rasen stadigt ökat i population genom importerade hundar och valpkullar födda i Sverige.

Flest Kooikers hittar du i Holland, men rasen finns spredd över nästan hela världen.

Den holländska rasklubben heter Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje, VHNK. 1971 erkände F.C.I. rasen. I dagligt tal kallas rasen Kooiker [kojker]. 

Unikt för rasen är den stambokföring som utförs av VHNK där samtliga kullar som föds i världen registreras. Den börjar från 1942/43 då rasen började restaureras och uppdateras fortfarande kontinuerligt med uppgifter om hundarnas hälsa och eventuella avvikelser hos avkommor.

1997 bildades rasklubben Svenska Kooikerhondjeklubben, SKooi, som en avtalsansluten rasklubb inom Svenska Kennelklubben, SKK. 

 

 Årliga aktiviteter

Den största aktiviteten är klubbens Club Show som anordnas i augusti varje år. Här får alla med Kooikers chans att ställa ut sina hundar. Utöver utställningen anordnas även Agility-KM och KM i Rallylydnad under samma helg. Detta arrangemang anordnas på olika platser i Sverige varje år.

Årsmöte hålls i mars varje år och är föreningens högsta beslutande organ då valet av nästkommande styrelse sker. Styrelsen har därefter ansvaret att driva föreningens verksamhet tills nästkommande årsmöte.

Runtom i landet anordnas regelbundet Kooikerträffar. Vi går en promenad, genomför eventuellt någon aktivitet och fikar tillsammans. Då är även intressenter välkomna för att bilda sig en uppfattning av rasen och få träffa olika ägare och olika hundar. Tid och plats står alltid utlyst på hemsidan eller om det är med kort varsel på klubbens Facebooksida.

På stora utställningar presenterar vi rasen med egen monter.16

 

Årets Kooiker
De medlemmar i SKooi som tävlat under året kan samla poäng i olika grenar och delta i tävlingen om Årets kooiker i följande kategorier:

 • Utställning
  - utställnings veteran
 • Lydnad
 • Rallylydnad
 • Agility
 • Viltspår
 • Bruks
 • Freestyle/HtM
 • Nosework
 • All Round

Nya grenar kommer till vartefter hundsporten utvecklas.

I Holland anordnar VHNK varje år i november en Club Show, en officiell utställning enbart med kooikerhondje och närmare 200 hundar brukar delta. Varje år arrangerar även VHNK en kullbedömning för tvååringar, detta för att kunna utvärdera avelsarbetet.


Fram till 2020 gjordes en tryckt medlemstidning. Denna är ersatt med ett nyhetsbrev som utkommer regelbundet under året. Nyhetsbrevet skickas till alla medlemmar som delgett SKK sin mailadress när de tecknat medlemskap i klubben. Ta kontakt med styrelsen om du är intresserad av att bli redankör för klubbens nyhetsbrev.


SKoois målsättning

Rasklubben Svenska Kooikerhondjeklubben, som är en ideell förening, har som mål att inom ramen för SKKs stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom att:

 • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, arbetsvilliga och exteriört fullgoda rasrena hundar att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av denna ras.
 • informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
 • bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägande.
 • skapa och vidmakthålla goda relationer med Kooikerägare och omvärldens rasklubbar.

agilhoppteam
Ideellt arbete

Precis som i så många andra föreningar så sker allt arbete ideellt. De som tar på sig uppgifter gör det för att det är roligt och för att vi vill ha en levande klubb. Vill du också engagera dig är du välkommen att höra av dig.

Kontakta oss

Har du frågor om SKooi eller om rasen är du välkommen att kontakta oss i styrelsen.
  

 

 

Bildspel