Hälsoenkät Kooikerhondje

För att får en intryck om våran ras hälsoläge vill vi be alla ägare att fylla i nedanstående frågelista. Varje svar hjälper till! Även om din hund är helt frisk eller inte finns längre. Du behöver inte vara medlem i SKooi. Tack för medverkan!

vetcoll

 

Hälsoenkät

 OBS Svar på frågor gäller bara 1 hund åt gången! (Fylla gärna in fler ggr)  

  

 

 

Getingstick


 

Allergi mot bi- och/eller getingstick

Att ha en hund som är allergisk mot stick från bin eller getingar
kan vara en svår prövning.
En del hundar blir så svårt sjuka att de drabbas av anafylaktisk chock och kommer man inte
under vård snabbt nog kan det ibland gå så illa att man förlorar hunden.

Många hundar snappar efter flygfän och om man råkar ha en känslig hund kan den varma
årstiden bli en riktig plåga med stress över att ha koll så att hunden inte blir stungen.

Vi skulle nu vilja komma i kontakt med er som äger en kooiker som fått kraftig eller allvarlig
reaktion efter bi- eller getingstick. Även du som ägt en hund som inte längre finns i livet men
som haft tydliga reaktioner vid stick.

Syftet är en kartläggning av hur pass vanligt detta är då det finns indikation på att det
förekommer rätt utbrett i rasen.

Om vi får kontakt med många vars hund lider av detta, kan det bli så att en vetenskaplig
studie kommer till stånd.
Det finns idag en mycket begränsad tillgång till behandling med hyposensibilisering av dessa
hundar.
Förhoppningen är att framtiden ska kunna erbjuda behandling till de som behöver samt
kanske också titta på genetiken bakom, om det finns några gemensamma nämnare hos
drabbade hundar.

Du som vill dela med dig av dina erfarenheter av dins hunds reaktion på getingstick,
kontaktar mig via mail med uppgifter om hunden, registreringsnummer, och en berättelse
om vad som hänt samt kontaktuppgifter.


Pia Cederberg
palcederberg@gmail.com

 

Screenshot 2021-11-24 at 22-13-02 getingstickkooiker20211008(1) pdf

 

 

 

 

Har du skickat in DNA/blod till Utrecht? Fylla i samtycke!

VIKTIG!!!: info från VHNK - Nederländska Kooikerclubben - Enkät för att ge/inte ge samtycke till användning av DNA i Fit-to-Breedappen och Polymyositis
 
Längst ner i detta meddelande hittar du en länk till en enkät, som är avsedd för ägare av Kooikerhondjes som har skickat blod före den 31 december 2021 till Utrecht University för att utföra ett eller flera DNA tester (VWD och/eller ENM), som inte fick ett mejl om användningen av sin hunds data i Fit2Breed veckan den 17 januari 2022.
 
I denna enkät kan du ange följande:
 
-Du kan fråga om din hund har testats för mutationen som kan öka risken för polymyositis
-Om din hund är testad för polymyositis kan du be om att bli kontaktad om hunden har en ökad risk för polymyositis (mer information om detta finns i enkätens fråga)
-Du kan ge samtycke till att använda SNP-profil för din hund i Fit2Breed-programmet
-Du kan ange din e-postadress i Fit2Breed för att kunna bli kontaktat (mer information om detta finns i relevant fråga)
Efter att ha fyllt i enkäten kommer vi att kontakta dig inom några veckor med ett meddelande om:
 
• Om din hund har testats för polymyositis och om inte, vad du behöver att göra om du fortfarande vill få detta gjort
• Om du vill: All relevant information om din hunds polymyositis resultat.
 
Klicka här för undersökningen:
 
Har du aldrig skickat blod till Expertiscentrum Genetik för ett DNA-test och skulle du vilja få din hund testad för polymyositis? Leta då efter ansökningsformuläret för DNA-testning: finns att ladda ned på https://www.kooikerhondje.nl/en/breeding/dates-dna-tests/