Hälsoenkät Kooikerhondje

För att får en intryck om våran ras hälsoläge vill vi be alla ägare att fylla i nedanstående frågelista. Varje svar hjälper till! Även om din hund är helt frisk eller inte finns längre. Du behöver inte vara medlem i SKooi. Tack för medverkan!

vetcoll

 

Hälsoenkät

 OBS Svar på frågor gäller bara 1 hund åt gången! (Fylla gärna in fler ggr)  

  

 

 

Getingstick


 

Allergi mot bi- och/eller getingstick

Att ha en hund som är allergisk mot stick från bin eller getingar
kan vara en svår prövning.
En del hundar blir så svårt sjuka att de drabbas av anafylaktisk chock och kommer man inte
under vård snabbt nog kan det ibland gå så illa att man förlorar hunden.

Många hundar snappar efter flygfän och om man råkar ha en känslig hund kan den varma
årstiden bli en riktig plåga med stress över att ha koll så att hunden inte blir stungen.

Vi skulle nu vilja komma i kontakt med er som äger en kooiker som fått kraftig eller allvarlig
reaktion efter bi- eller getingstick. Även du som ägt en hund som inte längre finns i livet men
som haft tydliga reaktioner vid stick.

Syftet är en kartläggning av hur pass vanligt detta är då det finns indikation på att det
förekommer rätt utbrett i rasen.

Om vi får kontakt med många vars hund lider av detta, kan det bli så att en vetenskaplig
studie kommer till stånd.
Det finns idag en mycket begränsad tillgång till behandling med hyposensibilisering av dessa
hundar.
Förhoppningen är att framtiden ska kunna erbjuda behandling till de som behöver samt
kanske också titta på genetiken bakom, om det finns några gemensamma nämnare hos
drabbade hundar.

Du som vill dela med dig av dina erfarenheter av dins hunds reaktion på getingstick,
kontaktar mig via mail med uppgifter om hunden, registreringsnummer, och en berättelse
om vad som hänt samt kontaktuppgifter.


Pia Cederberg
palcederberg@gmail.com

 

Screenshot 2021-11-24 at 22-13-02 getingstickkooiker20211008(1) pdf