Hälsa och sjukdomar

Hälsa och sjukdomar

Kooikern är en relativt frisk ras utan någon specifik belastning av sjukdomar. Genom den unika stamboken (kooikerregistret), vilken omfattar nästan alla individer som är födda i världen sedan 1942, har vi ett bra verktyg för att kunna undvika många sjukdomar.

Innan avel så rekommenderas att individen är ögonlyst, patellaundersökt och DNA-testad för von Willbrands sjukdom alternativt av SKK klassade som hereditärt fri från sjukdomen.

Von Willebrand är en blödarsjuka som upptäcktes 1991 på rasen. Redan 1998 kom DNA-test och idag är sjukdomen under kontroll. Inga sjuka hundar har påträffats i Sverige.

ENM är en ärftlig nekrotiserande mylelopati med förlamning som drabbar unga hundar oftast före 8 månaders ålder. Numera går det att DNA-testa hundarna för ENM.

Till alla kooikerägare: hjälp oss genom att fylla i hälso-enkäten. Det tar 1-3 minuter.

 

DSC_0735 kopia

 

 

Hälsoprogram

Hälsoprogram syftar till att säkerställa en framtida hälsa genom obligatoriska tester på föräldradjuren och anpassade beroende på olika hundrasers specifika avelssituation. Ägare av avelsdjur bör känna till kraven som finns beskrivna i SKKs Registreringsbestämmelser. Resultaten ska vara utförda och kända innan parning på båda föräldrarna för att kunna registrera valparna som Kooikerhondje i Svenska Kennelklubben. För rasen gäller följande tester:

Hälsoprogram Patella Luxation
Hälsoprogram nivå 2 innebär att hunden ska ha känd status innan parning. Intyg om känd patellastatus ska vara utförd efter att hunden fyllt 1 år och före parning. Intyget skall vara utfärdat av veterinär med specialistkompetens godkänd av SKK.

Hälsoprogram DNA-testade för Von Willebrands sjukdom
Hälsoprogrammet för DNA-test av Von Willebrands sjukdom ändrades 2010-09-15 från nivå 3 till nivå 1 med omedelbar verkan. Nivå 1 innebär att SKK registrerar inkomna resultat och hereditärt fria avkommor. 

Blankett och info DNA test ENM -VWD - Polymyositis


Utvärdering VWD 2010
Beslut från AK/SKK ang. VWD 2010-09-15kolla risken på en tänkt parning

Det närmar sig polymyositisappen, Universitetet i Utrecht (NL) har tagit fram en lösning för uppfödare för att kolla risken på Myositis med en tänkt parning tills appen Fit 2 Breed är färdigt.
https://www.kooikerhondje.nl/en/pm-risk/?fbclid=IwAR1tc8gdWT5nQ6_oAOpH5jwokL7mqS3hR7s4LED1Q79Fk844xThcqNfikIg

Obduktion

Ansökan om ekonomiskt bidrag ur Skoois forskningsfond

Statuterna för forskningsfonden finns i separat dokument under medlem/inlog.

Skicka mail till avel@skooi.se :

Beskriv vad och varför du ansöker om bidrag.

Bifoga journalkopior och obduktionsrapport/PAD när det finns sådan.

 

Bifoga kvitto och ekonomiska underlag som visar vilka delar som täcks av hundens försäkring


OBS: För att erhålla medel ur Skoois forskningsfond förbinder jag mig att delge Skooi min hunds hela sjukhistoria med tillhörande dokument

Uppgifter kommet att användas som information till SKooi’s avelsarbete inom klubben och Kooikerregistret i Nederländarna.