På denna sidan hittar du information om testar och avelsverktyg som finns.

DNA ENM VWB PM testing

Information on sending blood samples to Utrecht university for research on
VWD, ENM, 
polymyositis test  
 
DNA - genotyping beställ här: LÄNK till genotyping EMBARK testkit
 
Do you live abroad and have the intention to sent blood samples taken from your Kooikerhondje to
Utrecht university for testing?
 
Please pay attention to the following:
• Enclosed declarations for customs must state that the value of the shipment is only 1 euro (or the equivalent)
. If the value of a shipment is not stated correctly, Utrecht university is forced to pay customs clearance costs (unjustly) for this.
• Utrecht university has noted that blood samples are often sent to an incorrect address
(incorrect PO Box number). When sending blood samples to Utrecht university for research
please add the correct address:
UVDL
DNA diagnostics
Yalelaan 104
3584 CM Utrecht
The Netherlands

PM: Swabtest valpar i kullen!

Polymyositis
Swabtest på valpar i kullen:

Uppfödaren kan redan testa valpar i kullen! Svar kommer inom 2 veckor så var ute i god tid när man behöver testresultat för att välja valp. Inget blodprov men enkel och snabb test med Swab (sorts av tops som tar saliv i munnen).

Hur?
Man skickar mail (helst så snabbt så möjligt efter födseln eftersom det kan dröja till 2 veckor innan du få allt hemma) till:

ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren

ecgg@uu.nl

Ämne: spoedprocedure PM swabtest puppies Kooikerhondje

 

Hello,

I want to test my litter of kooikerhondjes with the swabtest to make a choice for the future breeding.

I need test for * puppies and * adult kooikers to the litter.

 

Can you send the test asap to:

Adress: ...

With kind regards,

 ---------------------------------------------------------------------------------------

*fyll i antal på * samt dina adressuppgifter

 

Då få du swabtest och blankett hemskickat. swabben gäller för Polymyositis PM,

och man kryssa i på blanketten vad man vill testa extra: ENM, VWD.... varje test kostar något, står på blanketten.

Du bokar tid hos veterinären för att microchipmärka valpar (dem behöver inte vara registrerade än så länge hos SKK, chipnummer räcker för att skicka in. Kom bara ihåg vilken chipnummer tillhör vilken valp- alt markera på chipremsor man få med hem).
Chipmärkning kan redan göras när valparna är typ 4 veckor gammalt. Man kommer senare tillbaka till veterinären för vaccination och valpbesiktning. Vi har märkt att en hel del veterinärer tar samma pris för 2 besök (dem som har valppaket) och en liten extra för att svabba valpen och signera blanketten.


Svar kommer (inom 2 veckor) på mail och senare på papper med snigel post. Fakturan kommer från Universitetet i Utrecht senare (kan dröja ett par månader).


swabtest puppy

Kooikerregister

Unik i världen

Genom den unika stamboken (kooikerregistret), vilken omfattar nästan alla individer som är födda i världen sedan 1942, har vi ett bra verktyg för att kunna undvika många sjukdomar. 2 Gånger om året samlar VHNK (Kooikerklubben i Nederländarna) in info om alla kooikrar över hela världen. Tack vara många uppfödare och ägare som skickar in information om sin kooiker/valpar kan vi göra riskbedömningar innan parning på en tänkt kombination. 

 Image (4)

Information gäller:
-päls, bett, temperament, sjukdomar, avvikelse, dödsfall, export till annat land, avkommer, hälsotestar, DNA-prov etc.
Du få gärna skicka in till avel@skooi.se fylla i formulär på: SKooi eller på KooikerRegister via SKooi/VHNK SE-reg | Facebook

Det är alla uppfödares ansvar att vi kan fortsätta och jobba med registret. En unik och värdefull bok om alla kooikrar i världen.

Uppfödare kan lämna in uppgifter om deras 'valpar' genom http://www.skooi.se/Halso-enkat Det går INTE att lämna in uppgifter till VHNK själv.

Eller skicka gärna ett meddelande till avel@skooi.se då ordna vi det.

Registret (pdf) kan beställas genom https://www.kooikerhondje.nl/en/shop/

  Tack på förhand, du hjälper rasen!!    

Samtycke för publicering

Har du skickat in DNA/blod till Utrecht? Fyll i samtycke!

VIKTIG!!!: info från VHNK - Nederländska Kooikerclubben - Enkät för att ge/inte ge samtycke till användning av DNA i Fit-to-Breedappen och Polymyositis
 
Längst ner i detta meddelande hittar du en länk till en enkät, som är avsedd för ägare av Kooikerhondjes som har skickat blod före den 31 december 2021 till Utrecht University för att utföra ett eller flera DNA tester (VWD och/eller ENM), som inte fick ett mejl om användningen av sin hunds data i Fit2Breed veckan den 17 januari 2022.
 
I denna enkät kan du ange följande:
 
-Du kan fråga om din hund har testats för mutationen som kan öka risken för polymyositis
-Om din hund är testad för polymyositis kan du be om att bli kontaktad om hunden har en ökad risk för polymyositis (mer information om detta finns i enkätens fråga)
-Du kan ge samtycke till att använda SNP-profil för din hund i Fit2Breed-programmet
-Du kan ange din e-postadress i Fit2Breed för att kunna bli kontaktat (mer information om detta finns i relevant fråga)
Efter att ha fyllt i enkäten kommer vi att kontakta dig inom några veckor med ett meddelande om:
 
• Om din hund har testats för polymyositis och om inte, vad du behöver att göra om du fortfarande vill få detta gjort
• Om du vill: All relevant information om din hunds polymyositis resultat.
 
Klicka här för undersökningen och samtycke:
Qualtrics Survey | Qualtrics Experience Management (uu.nl)
 
 
Har du aldrig skickat blod till Expertiscentrum Genetik för ett DNA-test och skulle du vilja få din hund testad för polymyositis? Leta då efter ansökningsformuläret för DNA-testning: finns att ladda ned på https://www.kooikerhondje.nl/en/breeding/dates-dna-tests/

Oduktion

Ansökan om ekonomiskt bidrag ur Skoois forskningsfond

Statuterna för forskningsfonden finns i separat dokument under medlem/inlog.

Skicka mail till avel@skooi.se :

Beskriv vad och varför du ansöker om bidrag.

Bifoga journalkopior och obduktionsrapport/PAD när det finns sådan.

 

Bifoga kvitto och ekonomiska underlag som visar vilka delar som täcks av hundens försäkring


OBS: För att erhålla medel ur Skoois forskningsfond förbinder jag mig att delge Skooi min hunds hela sjukhistoria med tillhörande dokument

Uppgifter kommet att användas som information till SKooi’s avelsarbete inom klubben och Kooikerregistret i Nederländarna.

DNA Embark testing

Från VHNK info om genotyping och hur man delar med sig resultat till registret:

LÄNK till genotyping EMBARK testkit

 

Om Genotyping

Hur man registrerar resultat

Förklaring Embark

FIT TO BREED APP

Från VHNK: 

On our website a new "FAQ Fit2Breed '' is published. On this new web page frequently asked questions concerning Fit2Breed, genotyping, kinship etc. are summarized and answered. 
 
 
Furthermore we would like to inform you that from January 2023, all new polymyositis tests will give a specified result stating: homozygous wildtype, homozygous mutant or heterozygous. From the next update, this result will also be visible on the Summary page of the dog in Fit2breed. For an explanation of this result, please refer to the detailed description on the page Frequently asked questions.
 

For breeders, an emergency procedure has been made for the polymyositis test. This is a test in which, after taking the swab, the breeder receives the result within 2 weeks. This way, the breeder can take this into account when considering keeping a breeding animal. See the FAQ for more explanation.

 

New in Fit2Breed » Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje

 NY JANUARI  2024

 Dear Users of Fit2Breed,

  We are proud to announce that after years of international data collection, together with our breeders and owners and very good cooperation with the veterinarians and the team of the Expertise Center Genetics (ECGG) of the Faculty of Veterinary Medicine in Utrecht, Fit2breed is ready for use . After the rollout of the beta version in 2023 and many test rounds further, the full Fit2Breed module will be available to all breeders who are affiliated with a breed club as of February 1, 2024.

  The arrival of Fit2breed is the result of a unique project from the Expertise Center Genetics in which collaboration between international associations, breeders and owners to collect health data and process it together with the VHNK was paramount. Partly thanks to the fantastic support from financial donors including Farmfood and the Meijerboekbinderfonds, Fit2breed could be developed for and with the VHNK.

 With the Fit2Breed software it is possible to analyze all important data of Kooikerhondjes such as disease data, results of screening tests, risk estimates, breeding value estimates, results of DNA tests and SNP data for genetic variety and thus arrive at scientifically substantiated breeding advice. Fit2breed offers the opportunity to actively use and deploy all collected data in order to contribute to the preservation of the genetic diversity of the Kooikerhondje in a substantiated manner.

 Your existing beta version will automatically be converted to the full version from February 1, 2024. You do not need to take any action for this.

 Because the use of Fit2Breed can raise questions, there are extensive contact options. An overview of the available contact and learning options can be found on the Fit2Breed page of the website Fit2Breed » Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje

  We wish you a lot of fun and it would be appreciated to hear your feedback.

 On behalf of the entire Fit2breed team, VHNK and Expertise Center Genetics.

 Met vriendelijke groeten/ With kind regards,

  

Esther de Leeuw     Informatie Commissie VHNK

Database ZooEasy

 e.deleeuw@kooikerhondje.nl

Polymyositis förklaring

Information om testning av polymyositis hos kooiker och avelsverktyget Fit2Breed (F2B)

I genetiken pratar vi ofta om homozygoter och heterozygoter. Vi pratar också mycket om genetisk variation.

Då är det hög grad av heterozygosy vi åsyftar. Det innebär att på varje plats i genen finns olika anlag från mor respektive far. Arternas överlevnad baseras på en flexibilitet i genomet som bara är möjlig om det finns olika genvarianter för samma egenskap i populationen. Det är i allmänhet bra och det vi eftersträvar. När det gäller homozygoter ärver man identiska anlag för en viss egenskap från både mor och far. Risken att ärva samma anlag från båda föräldrarna ökar om populationen är inavlad, dvs alla individer är nära släkt med varandra. Vilket är fallet för kooiker. Om de anlagen är muterade/sjuka kan det innebära en ökad risk att utveckla en viss sjukdom.

När det gäller polymyosit är det på lång sikt önskvärt att våra kooikrar blir homozygoter för det friska anlaget man kallar wildtype W, som benämns WW på en hund som är fri från den mutationen.

Är hunden homozygot för det muterade anlaget benämns det MM.

Hunden kan alltså vara homozygot fri WW och homozygot för det muterade anlaget MM. Den heterozygota hunden benämns WM.

Man får inte gå för fort fram och inte utesluta hundar ur aveln pga. deras genetiska arv avseende PM, för då förlorar vi mer än vi vinner. Det handlar om att förstå den information som finns tillgänglig och utifrån den göra kloka val över tid.

Forskarna är ännu inte klara med arbetet kring polymyositisens arvsgång. De har meddelat att de vet att det finns faktorer de ännu ej kartlagt. Arvsgången är komplex och vi kommer fram till dess att forskningen klarlagt den kompletta bilden om hur nedärvningen (fler gener än de nu funna) i kombination med andra faktorer (som yttre faktorer, t.ex. miljö, hormonell status) ser ut, behöva hålla oss uppdaterade vartefter ny information redovisas.

Skoois avels kommittee svarar gärna på frågor och hjälper till med att reda ut begreppen. Om du saknar de digitala avelsverktyg som finns kan du också få hjälp av avels kommitteen. Kontakta oss gärna på avel@skooi.se

 

Texten nedan är direktöversatt från den Nederländska kooikerklubbens, VHNK, hemsida.

FAQ F2B

PM riskanalys Jag har gjort en riskanalys för min tik via Dr Leegwater. Den efterfrågade kombinationen fick svaret: ”Låg risk för polymyositis i avkomman” När jag slår samma kombination i F2B får jag en varning: ”Den här kombinationen är inte att rekommendera eftersom den ökar spridningen av PM i rasen”

Svar: Riskanalysen gjord av Dr Leegwater ger en uppskattad låg eller hög risk för att få sjukdomen PM avseende den direkta avkomman.

Med resultatet låg risk, har avkomman låg risk att utveckla PM.

Möjliga kombinationer av föräldrar för att få detta resultat är homozygot mutant (MM) x homozygot fri (WW) heterozygot (WM) x homozygot fri (WW) homozygot fri (WW) x homozygot fri (WW)

Vilken av de två lågrisk genkombinationerna avkomman kommer att ha kan inte härledas i denna riskanalys. Inte heller föräldrarnas genotyp kan härledas här.

Resultat som leder till hög risk (MM) (för delar av) avkomman bör undvikas.

Kombinationer från homozygot mutant (MM) x homozygot mutant (MM) homozygot mutant (MM) x heterozygot (WM) heterozygot (WM) x heterozygot (WM)

Med en riskanalys i F2B kan du testa önskade kombinationer via ”test mating” knappen. Du kommer då att få en riskanalys för potentiella valpar från den tänkta kombinationen på höger sida på skärmen.

Varningen: ”Kombinationen är inte rekommenderad eftersom den ökar spridningen av PM i rasen”, ges om utfallet av kombinationen endast kan bli heterozygoter (WM). Från kombinationen heterozygot (WM) x homozygot wildtype (WW) kommer varningen ges att testa alla valpar i kullen. 50% av kullen kan bli heterozygot (WM). Efter testning av en sådan kull kan fria (WW) individer väljas för fortsatt avel. Att en hund är heterozygot (WM) behöver inte vara ett problem för att använda den i avel. Hundar som är heterozygota (WM) har själva en mycket liten (1%) risk att själva bli sjuka.

Om bara kombinationer görs där avkomman blir heterozygot (WM) kommer antalet heterozygoter att öka i populationen. Det är inte önskvärt eftersom det begränsar möjligheterna att välja bra avelskombinationer för framtiden. I riskanalysen är det möjligt och önskvärt, att använda en heterozygot (WM) i avel men i kombination med en homozygot wildtype (WW). Resultatet ger avkomma som alla har låg risk att själva utveckla sjukdomen.

 

Uppdatering Fit2Breed

Fr.o.m. januari 2023, kommer alla nya PM-test att specificeras och följas av följande förklaring: WW homozygot wildtype Hunden är fri från den DNA variant som är inblandad i utvecklingen av polymyositis på kooikerhondje. Det innebär att risken att insjukna är extremt låg. WM heterozygot Hunden har en kopia av DNA varianten som är involverad i utvecklingen av polymyositis på kooikerhondje. Det betyder att risken är begränsad, den är skattad till att sannolikheten att insjukna är ca 1%.

Avelskombinationer med en annan heterozygot (WM) eller en hund som är homozygot för riskfaktorn (MM), leder till ökad risk för några av avkommorna. Det avråds starkt från att göra sådan kombination. Hunden kan i stället kombineras med en hund som är fri (WW). Rådet är att testa ALL avkomma för PM riskfaktorn, för att kunna välja hundar som är fria (WW) för nästa generation.

 

MM homozygot mutant Hunden är homozygot för riskfaktorn och har två kopior av den DNA variant som är involverad i utvecklingen av polymyositis hos kooiker. På grund av det så har hunden en ökad risk att själv insjukna i polymyositis. Sannolikheten för det är uppskattad till ett minimum av 10%.

Vi råder till att mäta CK nivåerna med blodprov vid rutinbesök hos veterinären. Om nivåerna är förhöjda, kan det indikera att hunden har utvecklat polymyosit. De kliniska tecken man kan se som kan tyda på sjukdom är svårigheter att svälja, svårigheter att gå, hunden går med kort och stelt steg.

Man kan kombinera en MM hund med en som är fri WW. Det ger avkomma med begränsad risk att bli sjuk, men bidrar till att sprida anlaget vidare i populationen (eftersom all 4 avkomma blir bärare WM). Att kombinera med en hund som är bärare WM är avråds det starkt ifrån.

I Fit2breeds senaste uppdatering, kan man under sidan ”Summary page” se vilken polymyositis status hunden har under rubriken ”DNA test results complex diseases”, OM ägaren har medgivit att dela hundens resultat i Fit2breed. En riskanalys för en tänkt avelskombination är fortfarande nödvändig. I Fit2breed, på sidan ”by disease”, kan du se resultaten av: Monogenetiska sjukdomar: VWD och ENM Komplexa genetiska sjukdomar: PM

Det är möjligt att printa ut riskanalysen via Fit2breed och spara den som PDF-fil. För uppfödare är det viktigt att göra risk-analysen för varje tilltänkt kull. Med den PDF-filen kan uppfödaren visa att man gjort sin analys för kombinationen och att den visar låg risk för avkomman. Vilket också visar att uppfödaren använt den mest uppdaterade informationen som finns tillgänglig vid det tillfället. Uppfödaren kan spara PDF-filen för egen räkning men också skicka in den till zooeasy@kooikerhondje.nl för att ladda upp filen som information om kullen när den är registrerad. Riskbedömningen kan ändras över tid, till exempel om mer information om hundens familjemedlemmar blir tillgänglig.

Avels grupper

Avelskommitté:   avel@skooi.se
 

December 2023: för att effektivera avelsarbete i klubben har avelskommiteen delad upp sig i 3 verksamhetsgrupper med var sin adjungerad ansvarig mot styrelsen.
 
Avel och uppfödning (Yvonne Mattsson)
· Uppfödarstöd
· Stötta potentiella avelhundar
· Avelsstrategier
· Följa forskning som berör rasen utifrån avel
· Sammanställa CR
 
Hälsa och forskning (Pia Cederberg)
· Hälso- och sjukdomsfrågor
· Hälsoenkäter
· DNA-tester
· Sammanställa CR
· Följa forskning som berör rasen utifrån hälsa
 
Mentalitet och beteende (Katarina Berg)
· Utbilda hundägare
· Beskriva och förklara rasens beteende
· Ge information som beskriver rasen
· Följa forskning som berör rasen utifrån mentalitet och beteende