Årets Hederspris

Det har blivit dags att skicka in nomineringarna till Årets Hederspris 2021
 
Du som är medlem i SKooi kan nominera en medlem eller hund vars ägare/tävlingsförare är medlem i SKooi. Nomineringen kan t.ex. vara för tävlingsmeriter uppnådda under året som priset avser, förtjänstfullt arbete inom SKooi eller för rasens utveckling under året, prestation av bragdkaraktär, eller något annat som du som medlem tycker ska lyftas fram. 
 
Minst tre nominerade krävs för att priset går vidare til omröstning, maxantal är fem kandidater som man kan rösta på. Årets Hederspris ska motiveras av den som nominerar och utdelas till den som får flest röster. SKooi:s styrelse tar emot nomineringarna och avgör vilka kandidater som går till omröstning. 

Om det kommit in nomineringar och det inte går att hålla omröstning så har SKooi:s styrelse rätt att sjävla utse Årets Hederspris.
 
De nominerade presenteras (efter att ha blivit tillfrågade) på hemsidan. Röstning sker med en röst per medlem i SKooi fram till årsmötet där priset delas ut.
 
Vinnaren får en specialrosett för Årets Hederspris samt ett års medlemskap i SKooi. 
 
Senast 31/12 ska nomineringarna vara styrelsen tillhanda.