Nyheter

Forskning på kooikerns mentala sidan!

Det här är en undersökning om kooikerns mentalitet som rasklubben i Holland just nu genomför. Det är önskvärt att så många som möjligt deltar i den så att vi får en bred bild av hur kooikerns mentalitet har utvecklats.
Du behöver din hunds chipnummer och registreringsnummer för att delta i undersökningen och har du flera hundar kan du göra en för varje hund.
 
direkt länk till frågeformulär:
 
Hoppas många bidrar!!
 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev som är utskickade per mail och finns också att läsa på Logga in (För medlemmar)

 Nyhetsbrevet går ut till alla SKooi:s medlemmar via den e-post adress om man angett till SKKs medlemsservice.
Har du inte fått något mail från oss så kan det bero på att:

1/ Du har uppgett felaktig adress till SKKs medlemservice eller har inte angett din mail alls - kontakta medlem@skk.se för att se om de har rätt adress eller om den finns med.

2/ Du har sagt ifrån dig att du inte vill ha mail från SKooi - vill du ändra detta så kontakta medlem@skk.se

3/ Du är alldeles ny medlem och vi har ännu inte fått in dina uppgifter i registret. - kontakta SKooi:s styrelse på styrelse@skooi.se så skickar vi en kopia.

Nyhetsbrevet finns även att ladda ner eller läsa via datorn under fliken Logga in (för medlemmar)
-Har du glömt koden till sidan? Maila någon i styrelsen så skickar vi den igen.

Bildspel

Bildspel