Nyheter

Polymyosit riskanalys

Polymyosit riskanalys

Med anledning av att Universitetet i Utrecht har börjat sända ut svar till de som skickat in en önskan om att få en riskanalys avseende polymyosit för sin hund, kommer här en kortfattad information om hur vi i nuläget kan tolka de svaren.

Vill man veta mer om sjukdomen kan man läsa här https://www.kooikerhondje.nl/en/the-breed/genetic-diseases/
Vi utgår ifrån att svaren kommer att skickas ut vartefter de blir klara.

Till att börja med är forskningen kring arvsgången hos den autoimmuna sjukdomen polymyosit hos kooikerhondje ännu inte helt klarlagd. Vad som är klart är att arvsgången är komplicerad och beroende av flera faktorer. Forskningen pågår och Skooi uppdaterar fortlöpande när det finns något att rapportera. Aktuell information finns på holländska klubbens hemsida www.kooikerhondje.nl

De svar vi nu får avser den testade hundens egen risk att bli sjuk. Det är alltså inte ett avelsverktyg. Informationen kommer användas i den app, Fit2breed, som ska lanseras senare i år. Då är avsikten att informationen ska kunna användas för riskbedömningar i avelsarbetet. Givetvis måste vi förhålla oss till de svar vi får i avelsarbetet redan nu.

Två svarsalternativ ges.

1. Hunden har låg risk att utveckla polymyosit. Den bär på ett eller inget anlag för sjukdomen. De bedömer risken till ca 1%. Här behövs ingen tolkning av resultatet om hunden inte skall användas till avel. Då finns två alternativ, att göra sin riskbedömning via stamtavleanalys som hittills eller avvakta tills mer info kan fås via appen.


2. Hunden har ökad risk att utveckla polymyosit. Den har dubbla anlag för sjukdomen och bedöms ha en 10%-ig risk att utveckla sjukdom. Vänder man på siffrorna så innebär det att 9 av 10 hundar kommer fortsätta att vara friska.
Har man en hund som inte mår bra och fått svaret ”ökad risk” går det bra att kontakta Skoois avelskommitté för stöd och vägledning i hur man kan ställa diagnos. Det kommer finnas ett dokument på klubbens hemsida som är en vägledning för behandlande veterinärer.
Forskarna vill gärna få uppföljande information om dessa hundar för att kunna förstå vilka ytterligare faktorer som medverkar till att hunden blir sjuk.


Om man hade tänkt att avla på sin hund och får veta att den har ”ökad risk” är det klokaste i nuläget att avvakta tills appen lanseras. Då kommer man att kunna matcha hundar på ett sådant sätt att så många hundar som möjligt kan gå vidare i avel. SKKs grundregler styr också hur hundar som bär på sjukdomsanlag får användas, och givetvis måste hunden vara frisk vid avel.


I ett avelsarbete är det en mängd parametrar som skall vägas in, det är viktigt att inte fokusera på endast en riskfaktor och att aveln fortgår med så många individer som möjligt.
Nu får vi lugnt vänta tills appen lanseras och kan bli ytterligare ett verktyg i avelsarbetet.
Eventuella frågor och funderingar svarar vi givetvis på så gott vi kan utifrån den info som finns tillgänglig!


4 april 2022
för Skoois avelskommitté
Pia Cederberg

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev som är utskickade per mail och finns också att läsa på Logga in (För medlemmar)

 Nyhetsbrevet går ut till alla SKooi:s medlemmar via den e-post adress om man angett till SKKs medlemsservice.
Har du inte fått något mail från oss så kan det bero på att:

1/ Du har uppgett felaktig adress till SKKs medlemservice eller har inte angett din mail alls - kontakta medlem@skk.se för att se om de har rätt adress eller om den finns med.

2/ Du har sagt ifrån dig att du inte vill ha mail från SKooi - vill du ändra detta så kontakta medlem@skk.se

3/ Du är alldeles ny medlem och vi har ännu inte fått in dina uppgifter i registret. - kontakta SKooi:s styrelse på styrelse@skooi.se så skickar vi en kopia.

Nyhetsbrevet finns även att ladda ner eller läsa via datorn under fliken Logga in (för medlemmar)
-Har du glömt koden till sidan? Maila någon i styrelsen så skickar vi den igen.

Bildspel

Bildspel