Peppe, Stefan o Ann-Marie ElfströmVi som gör SKooi tidningen och hemsidan efterlyser dina finaste bilder och dina Kooikerupplevelser. Som husse eller matte kan du bidra med material till både hemsidan och till tidning@skooi.se! Vill du berätta om ditt hundliv och vill du skicka oss dina bilder så tar vi tacksamt emot dessa. Tidningen som skickas till medlemmarna kommer ut 4 gånger/årligen och hemsidan uppdateras löpande.
Vi lägger gärna Kooikerhändelser i kalendern för våra SKooimedlemmar. Kontakta i så fall webmaster.
 
 

167

 

Bilden ovan:
Peppe
Ägare: Stefan & Ann-Marie Elfström

Bilden till höger:
 
Floris 
(Trigger K Floris)