Last update: Sept 26, 2021  -38 studmales presented-     

Click PDF at each dog for more info - contactinformation

Hanhundslista

De hanhundar som finns med på listan behöver inte vara fulltestade. Att hanhunden finns med på listan betyder att de är tillgänglig för avel. Det är därefter upp till tikägaren/uppfödaren som har eget ansvar att undersöka om alla tester han/hon och Skk kräver eller rekomenderar är gjorda för den aktuella hanen. 

Listan är en service till medlemmar och intresserade. Ägaren till hanhunden ska vara medlem i SKooi. SKooi rekommenderar ingen hane eller påstår att presenterade hanar är bästa val. Varje hane är unik och har olika betydelse i olika kombinationer. Information och bilder för respektibve hane i listan ansvarar varje enskild hanhundsägare för. 

Har du frågor eller vill du anmäla din hane till listan: avel@skooi.se 
Eller använd formuläret längst ned på sidan.

 

Britain-512
The males on the studlist don't need to have done all testing, they are not specially recommended by the club either, just to let you know they are available. As a breeder it is your responsibility to check if all tests are or will be done. Please contact the owner :-)

               

Danish studmales                                                          

Finnish studmales  

Dutch studmales

Norwegian studmales

German studmales

Belgian studmales

Swiss studmales

The Czech republic studmales

Ayarip's Mooi Kero v Jeto

Ayarip's Mooi Kero v Jeto "Kero"


Ayarips Mooi Kero V Jeto head

SE12475/2017
Ayarips Mooi

Kero v Jeto

SE33643/2011
SE UCH

Cirtap's Hertog

Tomba Van Qera-L

S48319/2008
NO UCH SE UCH

Cirtap's Prins

L-D Linux Van Berk

S55201/2004
SE UCH

Qunack's Favor

Quality Queen Qera

S29384/2009
Alena Laika V.d.

kooiker Hoeve

NHSB2411820
Banjo-Haike V.d.rasta Hoeve
NHSB2544928
Laika Blos Kordin V.blosborch

       

Birthdate:   2016-12-04               Ögonlysning- eyes:     Cataract - Katarakt  

Regnr:   SE12475/2017               VWD:    DNA free   

Titlar: -                                         ENM:   DNA free – no carrier  

Withers:  45cm                            PL:   -

 Puppies: -                                    HD:  B/C                         ED: 0

 

Ayarips Mooi Kero V Jeto collage

Kontakt - info: Ayarip's Mooi Kero v Jeto

Ayarips mooi Mojje van Gefe

SE UCH RLDN RLDF Ayarips mooi Mojje van Gefe

head mojje pres 
SE55459/2015
SE CH RLD F RLD N

Ayarips Mooi Mojje Van Gefe
SE59265/2013
Felix Z Plouznicke Staje

VDHD08/

162R0310
Aiko Vom

Thyrowberg

CLPKOO1/08
Suzy Quatro Jutter V.d.lutte Vaert
SE11112/2013
Ayarips Mooi Geisha Van Jechi
S32216/2006
SE UCH

Trigge
r K Dewi

S29384/2009
Alena Laika V.d.

kooiker Hoeve

 

 Puppies: 0                Eyes:             free 

2015-10-01                 VWD:             DNA free

SE55459/2015           ENM:              DNA free

                                   PL:                  0/0

Withers:   41cm         HD:                 C                       fler test: BPH

mojje coll

Kontakt - Info: Ayarips Mooi Mojje van Gefe

Cirtap's prins Julle v Minta-F

RLDN Cirtap's prins Julle v Minta-F "Moodie"

Cirtaps prins Julle v Minta-F head

SE50786/2016
RLD N

Cirtap's Prins

Julle v Minta-F

SE59266/2013
Fido Z Plouznicke Staje

VDHD08/162R0310
Aiko Vom

Thyrowberg

CLPKOO1/08
Suzy Quatro

Jutter V.d.

lutte Vaert

SE47259/2012
Cirtap's Prinses

Minta

Van Shima-K

VDH06/

1620074
C.I.B. VDH CH

Knopje Vom

Tespelkooi

SE24949/2010
RLD N

Cirtap's Prinses

Shima Van

Kelly-E

 

Puppies: 14 (2 kull: 8, 6 Sverige)    Ögonlysning:  --       

Birth:     2016-08-20                       VWD:    DNA free

Regnr: SE50786/2016                   ENM:   DNA free      

Title:    RLDN                                 PL:   0

Withers:  38 cm                             HD:  A               ED:  0

 

Cirtaps prins Julle v Minta-F coll

 

 

 

 

Kontakt - info: Cirtap's prins Julle van Minta-F

Cirtap's Unique Sarek Van Unika-N

NORD CH SECH NOCH DKCH Cirtap's Unique Sarek Van Unika-N "Sarek"

sarek head pres

SE32056/2013
NORD UCH

Cirtap's Unique

Sarek Van

Unika-N

S66723/2008
Rijsje Roan v D

Zwarte Bellen

Hoeve

NHSB2562589
Aybo
NHSB2304036
Renske

S22316/2007
Qunack's Favor

Unique Update

NHSB2508080
BE CH DE&VDH CH

INT UCH NL CH PL CH
Manusia's Diesel

NHSB2339637
INT UCH LU CH NL CH

PL CH VDH CH WW-06
Manusia's Amazing-Favour

 

 Puppies: 5 (3m/2f  SE)     Eyes:             free 

2013-04-12                         VWD:             DNA free

SE32056/2013                   ENM:              DNA free

temp test: BPH                  PL:                  0/0

Withers:  44 cm                 HD:                 B

tri-sarek

Kontakt - Info: Cirtaps unique Sarek van Unika-N

Duckhills Dancing Nikon with Emmi

FI CH SE CH SE V-18 SE JV-18 Duckhills Dancing Nikon with Emmi  "Nikon"


nikon head

SE53302/2017
SE UCH FI UCH
SE JV-18 SE V-18 

Duckhills Dancing

Nikon with Emmi

DK14431/2014
DK UCH JEUW-15 NO UCH SE UCH

Nen'Sam Lue von NenRub

NHSB2892259
C.I.B. NL CH

Terra Doma's Lepidus Lajos Mare
DK01915/2008
Dreslion's Nenya

SE18729/2011
C.I.B. LU CH NO V-12 NORD UCH RLD F RLD N

Cirtap's prinses Emma v Wirre-E

S45031/2007
JWW-08 NO UCH NO V-09 SE UCH

Stars Of't Rooise Maikel
S55485/2007
SE UCH

Cirtap's Prinses J-L Wirrie Van Zon

 

Puppies: 3 (se) 1 (No)              Eyes:             free                    Nikon is DNA tested free on 214/214 

2017-09-10                                VWD:             free                   genetic illnesses.  PDF on tests available.

SE53302/2017                          ENM:              free

SECH SE V-18  SE JV-18         PL:                  0/0

Withers: 42cm                          HD:                 A/A                    Website Nikon

coll duckhills dancing nikon with Emmi

Kontakt - Info: Duckhills dancing Nikon with Emmi

Duckhills Flash Wise of Emma

SE CH Duckhills Flash Wise of Emma  "Wise"

head pres duckhills wise

SE33162/2014
SE UCH

Duckhills Flash Wise Of Emma
NHSB2796599
Smiley Flits v. Dyjadin

NHSB2508080
BE CH DE&VDH CH

INT UCH NL CH PL CH
Manusia's Diesel

S19631/2003
Cirtap's Jr Prinses

Meike v Dyjadin

SE18729/2011
C.I.B. LU CH NO V-12

NORD UCH RLD F RLD N
Cirtap's Prinses Emma

Van Wirre-E

S45031/2007
JWW-08 NO UCH NO V-09 SE UCH

Stars Of't Rooise Maikel
S55485/2007
SE UCH

Cirtap's Prinses J-L Wirrie Van Zon

 

Puppies: 3m/3f (NO) 1m/3f (SE)      Eyes:             free 

2014-04-18                                        VWD:             DNA free

SE33162/2014                                   ENM:             DNA free

                                                           PL:                 0/0

Withers: 41 cm                                  HD:                 -                     Website Wise

 coll duckhills flash wise

Kontakt - Info: Duckhills Flash Wise of Emma

Duckhills Joy Jingle of Rudi

SECH DKCH NOCH NLJCH DKJCH NLJW-19 NORD JW-19 NO JW-19 NO W-19

Duckhills Joy Jingle of Rudi  "Jingle"

head

SE46224/2018
SECH DKCH NOCH

NLJCH DKJCH NLJW-19

NO JV-19 NO V-19

NORD JV-19


Duckhills Joy Jingle

Of Rudi

VDHDCK151621469
DE CH VDH CH

Hakim Vom

Torfmoorsee

NHSB2853283
Lars

VDHDCK101620623
Assia Vom

Torfmoorsee

SE40416/2015
C.I.B. DK UCH SE UCH

Qunack's Favor

Joyeus Jinx

NHSB2892259
C.I.B. NL CH

Terra Doma's

Lepidus Lajos Mare

NHSB2799114
NL CH

Byondra v.

Camelot's Polderzicht

 

Website:  Duckhills Joy Jingle of Rudi           DNA testat fri/clear 214/214 genetic diseases.

                                                                            PDF available.

Birthdate:        2018-juli-06                                Ögonlysning Eyes:     Clear free        

Regnr:  SE46224/2018                                       VWD:   free

Puppies: 5 (NO)                                                 ENM:   free

SE: 8 (4/4)  6 (2/4)  5(3/2)                                   PL:       0 - 1

Withers:  40cm                                                   HD: AA     ED: 0

Duckhills Joy Jingle of Rudi coll

Kontakt - Info: Duckhills Joy Jingle of Rudi

Duckhills Royal Flynn of Emma

FDI FDII SE FREECH Duckhills Royal Flynn Of Emma "Flynn"


duckhills royal flynn of emma

SE42175/2015
FDI FDII SE FREECH

Duckhills Royal

Flynn Of Emma

NHSB2859524
Floyd-Charlte

V.d. Rasta Hoeve

NHSB2641236
Diesel

NHSB2463167
Charlte-Haike V.d.

Stam De Duffelt

SE18729/2011
C.I.B. LU CH NO V-12

SECH NOCH DKCH

NORD UCH RLD F RLD N
Cirtap's Prinses

Emma Van Wirre-E

S45031/2007
JWW-08 NO UCH

NO V-09 SE UCH

Stars Of't Rooise Maikel

S55485/2007
SE UCH

Cirtap's Prinses

J-L Wirrie Van Zon

Tilltalsnamn: Flynn                                              Ögonlysning:  - (test efter förfrågan)

                                                                              VWD:    hereditärt fri

Född:  2015-06-25                                                ENM:   hereditärt fri

Regnr:  SE42175/2015                                         PL(test efter förfrågan)

Titlar:   SE FSCH FDI FDII                                   HD:       B           ED:     -

Mankhöjd:  42-43cm

Duckhills Royal Flynn of Emma collage

          

Kontakt - Info: Duckhills Royal Flynn of Emma

Fagayas Ocaddy Von Mersi

SE UCH Fagayas Ocaddy Von Mersi "Caddy"

Fagayas OCaddy von Mersi head

SE45483/2016
SE UCH

Fagayas Ocaddy

Von Mersi

SE38669/2014
DK UCH SE UCH

Vitovani's Galliano

d'casingo

VDHDCK101620705
VDH CH

Ingo-Benny Vom

Sturmfeld

DK17311/2008
DK UCH SE UCH

Vitovani's Castella

d'Belox

SE48600/2011
Fagayas Emera

Von Opwi

S50119/2009
Ravenclaw Diko

Van Eenthuis

S64416/2004
Fagayas Opera

Af Phemo

 

Puppies: 8 (Sweden)                Eyes: free -UA

                                                   VWD: free

Birthday: 2017-07-10                ENM: DNA free – non-carrier

Regnr: SE45483/2016               PL: 0/0 

Withers: 40 cm                          HD: A      

fagayas ocaddy von mersi coll      

 

Info - contact: Fagayas Ocaddy Von Mersi

Fagayas Otto von Mersi

Fagayas Otto von Mersi "Otto"


Fagayas Otto von Mersi (3)

SE45482/2016
Fagayas Otto Von Mersi
SE38669/2014
DK UCH SE UCH

Vitovani's Galliano d'casingo
VDHDCK101620705
VDH CH

Ingo-Benny Vom Sturmfeld
DK17311/2008
DK UCH SE UCH

Vitovani's Castella d'Belox

SE48600/2011
Fagayas Emera

Von Opwi

S50119/2009
Ravenclaw Diko Van Eenthuis
S64416/2004
Fagayas Opera Af Phemo

 

Birthdate:    2016-07-10              Ögonlysning- eyes:  UA - Clear   

Regnr:   SE45482/2016               VWD:  DNA free   

Titlar: -                                         ENM:   DNA free – no carrier  

Withers:  43cm                            PL:   0/0

 Puppies: -                                    HD:  B                         BPH - mentaltested

fagayas otto von Mersi collage

 

 

Kontakt -Info: Fagayas Otto von Mersi

Fosecos MiPe Peter Pan

Fosecos MiPe Peter Pan   "Zingo"

head

SE59189/2013
Fosecos Mipe

Peter Pan

S52267/2009
C.I.B. EE CH LT CH

NORD UCH SE UCH
Cirtap's Unique

Peter Van Unika-K

VDH06/1620074
C.I.B. VDH CH

Knopje Vom

Tespelkooi

S22316/2007
Qunack's Favor

Unique Update

SE31571/2011
RLD N

Cirtap's Prinses

 

Micra Van Kira-L

S65380/2006
Cirtap's Graaf

R-L Leo Van Lek

S24750/2004
SE UCH

Cirtap's J-G

Prinses Juliana

 

Puppies: 0                 Eyes:             free 

2013-11-09                 VWD:             free

SE59189/2013           ENM:              

                                   PL:                  1

Withers:     cm           HD:                                  Website Zingo

fosecos mipe peter pan coll

Kontakt - Info: Fosecos Mipe Peter Pan

Fosecos Misa Fahrenheit

Fosecos Misa Fahrenheit  "Tibo"

 head pres

 

SE16054/2016

Fosecos Misa Fahrenheit

SE32056/2013
NORD UCH

Cirtap's Unique

Sarek Van Unika-N

S66723/2008
Rijsje Roan vd

Zwarte Bellen

Hoeve

S22316/2007
Qunack's Favor Unique Update

SE31571/2011
RLD N

Cirtap's Prinses

Micra Van Kira-L

S65380/2006
Cirtap's Graaf

R-L Leo Van Lek

S24750/2004
SE UCH

Cirtap's J-G

Prinses Juliana

 

Puppies: 0                 Eyes:             free 

2016-01-19                 VWD:             free

SE16054/2016           ENM:              free

                                   PL:                  0/0

Withers:     cm           HD:                 A/A                website Tibo 

fosecos misa fahrenheit coll

Kontakt - Info: Fosecos Misa Fahrenheit

Fosecos TiGu Kilkenny

SE CH SE JV-17 AGD1  Fosecos TiGu Kilkenny "Pixel"

Pixel huvudbild

SE17764/2017
SE UCH SE JV-17 AGD1

Fosecos Tigu

Kilkenny

SE30772/2015
Guinness Wild

With Delight

PKR.VIII-29478
PL CH

Qunack's Favor

Nobles Nacho

PKR.VIII-26583
Butterfly

SE59191/2013
SE JV-15 SE UCH

Fosecos Mipe

Tingling

S52267/2009
C.I.B. EE CH LT CH

NORD UCH SE UCH
Cirtap's Unique

Peter Van Unika-K

SE31571/2011
RLD N

Cirtap's Prinses

Micra Van Kira-L

Puppies: 13 (6m/7f Sweden)              Eyes:             free 

2017-01-31                                        VWD:             DNA free

SE17764/2017                                   ENM:             DNA free

                                                           PL:                 0/0

Withers: 40 cm                                  HD:                A                        Website Pixel        

 

coll pixel

Kontakt - Info: Fosecos Tigu Kilkenny

Jägares Amazing Tropical Zingo

SE CH RLDN RLDF Jägares Amazing Tropical Zingo "Zingo"


zingo head

SE48544/2013
RLD F RLD N SE UCH

Jägares Amazing

Tropical Zingo

SE45188/2010
DK UCH NORD JV-11

RLD N&F&A&M

SE AG(HOPP)CH SE UCH
Kamas Othello

S64126/2004
NO UCH SE UCH

Cirtap's Rk Graaf

Gatsby v Salland

S10753/2005
SE UCH

Maricosan's

Omphale Duenna

S54097/2006
RLD N&F SE UCH SE V-07

SE V-12 SE VV-15-16-17-18

VWW-14
Mattssons Mirya

FIN45895/02
Oakmeadow Veldt

Of Dreams

S10402/2001
SE UCH

Manusia's Dolly

Puppies: 18    (11 Norway, 7 Sweden)               Eyes:             free 

2013-07-19                                                          VWD:             DNA free

SE48544/2013                                                     ENM:             DNA free

PL:                  0/0                                                ED:                Free 0                 

Withers:    40 cm                                                HD:               B

zingo coll

Kontakt - Info: Jägares amazing tropical Zingo

Joris

Joris "Ville"


head pres

SE13399

/2015
Joris

NHSB2682511
Qunack's Favor

Verily Vesper

NHSB2496584
NL CH

Joris Timmie Uit

Het Griendje

NHSB2540071
Qunack's Favor

Red Rhythm

NHSB2837948
Pemmie's Rosalie

V.d'Oude Graef

NHSB2635696
Jesse

NHSB2672582
Manusia's Pemmie-

Oude-Graef

 

Puppies: 19                               Eyes: free -UA

                                                   VWD: DNA free

Birthday: 2014-07-31                ENM: DNA free – non-carrier

Regnr: SE13399/2015               PL: 0/0 

Withers: 42cm                           HD: C       Website: http://www.rantafej.com/Kooikrar

joris coll

Kontakt - Info: Joris

joris.pdf
261,40 Kb

Kamas Osborne

AGD I AGD II AGHD II Kamas Osborne    "Ozzy"

i281756464718176253._szw1280h1280_

SE45187/2010
AGD I AGD II AGHD II

Kamas Osborne

S64126/2004
NO UCH SE UCH

Cirtap's Rk Graaf

Gatsby v Salland

NHSB2432004
Manusia's

Kai-Banjer

S36382/99
NO UCH SE UCH

Cirtap's Miss

Rmt Roda

S10753/2005
SE UCH

Maricosan's

Omphale Duenna

FIN13123/00
DK UCH FI UCH NO UCH

NORD V-03 SE UCH VWW-08
Nobles Nice Nicky

V.h. Runxputtehof

FIN15572/98
FI UCH NO UCH SE UCH

Callitris Duenna Flame

 

Puppies: 1                 Eyes:             free 

2010-06-13                 VWD:             free

SE45187/2010           ENM:              DNA free

                                   PL:                  0/0

Withers:     cm           HD:                 B

coll kamas osborne

Kontakt - Info: kamas Osborne

Kamas Quattro

Kamas Quattro   "Enzo"


 kq head

SE53120/2011
Kamas Quattro

S65380/2006
Cirtap's Graaf R-L

Leo Van Lek

S64128/2004
SE UCH SE V-15 SE VV-15

SE VV-16
Manusia's Limbo

S36382/99
NO UCH SE UCH

Cirtap's Miss

Rmt Roda

S10753/2005
SE UCH

Maricosan's Omphale

Duenna

FIN13123/00
DK UCH FI UCH NO UCH

NORD V-03 SE UCH VWW-08
Nobles Nice Nicky

V.h. Runxputtehof

FIN15572/98
FI UCH NO UCH SE UCH

Callitris Duenna

Flame

 

Puppies: 0                Eyes:              free 

2011-08-22                 VWD:             DNA free

SE53120/2011           ENM:              DNA free

                                   PL:                  0/0

Withers:  40-41 cm    HD:                 A

kamas quattro coll

Kontakt - Info: Kamas Quattro

Kamas Tabasco

RLDN RLDF Kamas Tabasco 

head pres

SE30295/2014
RLD F RLD N

Kamas Tabasco

S55043/2009
C.I.B. LPI NORD UCH

RLD F RLD N SE UCH
Moonhaven Terrific

Maroon

NHSB2562589
Aybo

S24751/2004
DK UCH NO UCH NO V-06

NORD V-07 SE UCH SE V-05
Cirtap's J-G Prinses

Leopoldina

SE53118/2011
Kamas Primadonna

S25566/2009
SE UCH

Cirtap's Prins

Canton Van Minna-K

S27008/2009
C.I.B. NORD UCH

Kamas Natanya

 

Puppies: 0                 Eyes:             free 

2014-04-27                 VWD:             DNA free

SE30295/2014           ENM:              DNA free

                                   PL:                  0/0

Withers:      cm          HD:                 B

kamas tabasco coll2

Kontakt - Info: Kamas Tabasco

Kamas Quicksilver

AGHD II C.I.B. & NORD UCH NORD V-15 RLDN RLDF SE AG(HOPP)CH SE JV-12 SE VCH
Kamas Quicksilver
 "Mr Spock"

kamas quicksilver head

SE53121/2011
AGHD II    C.I.B.

NORD UCH

NORD V-15 RLD N&F

SE AG(HOPP)CH

SE VCH

SE JV-12


Kamas Quicksilver

S65380/2006
Cirtap's Graaf R-L

Leo Van Lek

S64128/2004
SE UCH SE V-15

SE VV-15 SE VV-16
Manusia's Limbo

S36382/99
NO UCH SE UCH

Cirtap's Miss

Rmt Roda

S10753/2005
SE UCH

Maricosan's

Omphale Duenna

FIN13123/00
DK UCH FI UCH NO UCH

NORD V-03 SE UCH

VWW-08
Nobles Nice Nicky V.h. Runxputtehof

FIN15572/98
FI UCH NO UCH SE UCH

Callitris Duenna Flame

 

Puppies: 1  (se)       Eyes:             free clear            Websitewww.sakertass.hundpoolen.nu

2011-08-22                VWD:             DNA free

SE53121/2011           ENM:             DNA free

                                   PL:                0/0

Withers:   42,5cm      HD:               A              more test: BPH/mentaltest  - Sperm 2017 (okay)

kamas quicksilver coll

 

Kontakt - info: Kamas Quicksilver

Kamas Tiger

Kamas Tiger  "Ticoo"

head pres kamas tiger

SE30293/2014
Kamas Tiger

S55043/2009
C.I.B. LPI NORD UCH

RLD F RLD N SE UCH
Moonhaven Terrific

Maroon

NHSB2562589
Aybo

S24751/2004
DK UCH NO UCH NO V-06

NORD V-07 SE UCH SE V-05
Cirtap's J-G Prinses

Leopoldina

SE53118/2011
Kamas Primadonna

S25566/2009
SE UCH

Cirtap's Prins Canton

Van Minna-K

S27008/2009
C.I.B. NORD UCH

Kamas Natanya

 

Puppies: 0                 Eyes:             free 

2014-04-27                 VWD:             DNA free

SE30293/2014           ENM:              DNA free

                                   PL:                  0/0

Withers:  40 cm         HD:                 A

kamas tiger coll

Kontakt - Info: Kamas Tiger

Lovemix Quicker than Nimbus

Lovemix Quicker than Nimbus "Nimbus"

head 2

SE25149/2018
Lovemix Quicker

Than Nimbus

SE30772/2015
Guinness Wild

With Delight

PKR.VIII-29478
PL CH

Qunack's Favor

Nobles Nacho

PKR.VIII-26583
Butterfly
SE24570/2012
Alea
DK20250/2009
C.I.B. DK V-10 NORD UCH

Baschko's Harka

DK12969/2007
Migi Halleby's

Bailey

Tilltalsnamn:    Nimbus                     Eyes:  clear - UA

2018-03-09                                         VWD: free by parentage

Regnr:              SE25149/2018          ENM:  Free DNA     

Puppies:           0                               PL:      0

Mankhöjd:       40cm                         HD:       -          website: https://www.lovemix.se/Hanhundaravel   

coll2 lovemix quicker than nimbus

Kontakt - Info: Lovemix quicker than Nimbus

Mabri's Lord of Cheriss

SE CH Mabri's Lord of Cheriss "Rolex"


head rolex

SE47197/2016
SECH

Mabri's Lord Of

Cheriss

SE40765/2013
NO JV-14 NOCH SECH

Moonhaven Terrific Peperoni

S55043/2009
C.I.B. LPI NORDCH

RLDF RLDN SECH

Moonhaven Terrific Maroon

SE40462/2010
Moonhaven

Guinevere

Of Leonesse

DK11132/2011
NO UCH

Baschko's Jeanne

Darc

DK14887/2007
DK UCH LPI

Vitovani's Bernardo

De Bel'Tar

DK16131/2006
Baschko's Easy Donna

Puppies: 0                 Eyes:             free 

2016-04-01                VWD:             DNA free

SE47197/2016           ENM:              DNA free

                                   PL:                  0/0

Withers:  40 cm         HD:                 A

mabri Lord of Cheriss

 

Kontakt - Info: Mabri's Lord of Cheriss

Mattssons Elic Harry

Mattssons Elic Harry "Harry"

Mattssons Elic Harry head

SE28405/2017
Mattssons Elic Harry
SE17768/2015
Wenarjas Birks Borka
N23465/08
Nordkooik's Birk Thorvald
S26549/2007
RLD F RLD N

Wenarjas Gentle Dahlia
SE29850/2012
Mattssons Tin Tex Elly

S38318/2008
Fagayas Texas

Af Odis

S54097/2006
RLD N&F SE UCH

SE V-07 SE V-12

SE VV-15-16-17-18 VWW-14

Mattssons Mirya

 

Puppies: 5 (2/3) SE                  Ögonlysning-eyes:      UA Clear

Född-birth:   2017-02-19          VWD:    free  

Regnr: SE28405/2017              ENM:   DNA bärare - carrier   

                                                   PL:   0/0

Mankhöjd-withers:  41cm        HD:  A               ED: 0

 

mattssons elic harry coll

Kontakt - Info: Mattssons Elic Harry

Mattssons Unwi Billy

Mattssons Unwi Billy "Billy"


mattssons unwi billy head

SE20990/2016
Mattssons Unwi Billy
SE25718/2011
Mattssons Willyam
S32074/2003
Fagayas Lego Af Zemic
S32436/2007
Mattssons Freya

SE47258/2012
SE UCH

Cirtap's Prinses

Unny Van

Shima-K

VDH06/1620074
C.I.B. VDH CH

Knopje Vom Tespelkooi
SE24949/2010
RLD N

Cirtap's Prinses Shima Van Kelly-E

Puppies: -                                                     Ögonlysning:  UA free

Född:     2016-01-21                                    VWD:    free

Regnr:   SE20990/2016                               ENM:   DNA test free

Titlar:                                                            PL:         0/0

Mankhöjd:  42,8cm                                      HD:     B           ED:   0

coll billy

Kontakt - Info: Mattssons Unwi Billy

Miltassias Knaster av Zaleo

SE CH Miltassias Knaster av Zaleo   "Knaster"

head pres knaster

SE27350/2015
SE UCH

Miltassias Knaster

Av Zaleo

FIN54619/08
FI UCH LT CH

Black Amiikos

Leofriend Lans

FIN48483/05
C.I.B. EE CH FI UCH

LV CH RU CH SE UCH
Black Amiikos

Delfinus Dis

FIN27916/05
EE CH

Black Amiikos

Vogeltje Vrode

S45265/2008
LD STARTKLASS LPI 

NORDCH RLD N&F&A 

SE V-11

Mattssons Zally

N03124/05
NO UCH  
Atilla

S36779/2004
Mattssons

Enya-Adriana

 

Puppies: 0                 Eyes:        free 

2015-03-13                 VWD:             

SE27350/2015            ENM:              

Withers:   cm             HD:    A     ED: 0        PL:            0/0              website Knaster

Miltassias knaster av Zaleo coll

Kontakt - Info: Miltassias Knaster av Zaleo

Miltassias Otto av Yala

Miltassias Otto Av Yala  "Otto"

head pres otto

SE48514/2015
Miltassias Otto

Av Yala

NHSB2853283
Lars
NHSB2641236
Diesel
NHSB2597242
Britt

SE62832/2011
DK UCH RLD N

SE UCH
Miltassias Anya

Av Lyster

S26975/2001
Brianda Plister

Mu-Ma

S45265/2008
LD STARTKLASS LPI

NORD UCH RLD N&F&A

SE V-11
Mattssons Zally

 

Puppies: 0                 Eyes:   free 

2015-07-28                 VWD:   free          

SE48514/2015           ENM:    free         

                                   PL:        0/0

Withers:   cm             HD:       B    ED: 0                      website Otto

 

miltassias Otto av Yala collnew

Kontakt - Info: Miltassias Otto

Miltassias Ruben av Teyfi

Miltassias Ruben av Teyfi "Ruben"


miltassias ruben av teyfi head

SE25619/2018
Miltassias Ruben

Av Teyfi

FI26854/16
Mendikan Fico Lunita

FI21497/13
Estaika's Laughing

Ludvig

FI33527/11
FI UCH

Bonita Laika V.d.

Kooiker Hoeve

SE46782/2013
LD STARTKLASS RLD A

RLD F RLD N SE UCH

Miltassias Teya Av

Lykka

NHSB2680982
Dino

S45265/2008
LD STARTKLASS LPI

NORD UCH RLD N&F&A

SE V-11
Mattssons Zally

 

Ruben                          ENM -sent march 2021, waiting results-

reg nummer                 VWD free by heritage

SE25619/2018              Eyes not testet

Birth date                     Patella 0/0
2018-02-27                 
                                      HD: B
Withers     -                  ED: 0

miltassias ruben av teyfi collage
                    

Kontakt - info: Miltassias Ruben av Teyfi

Moonhaven state of Mind

SE UCh Moonhaven State of Mind "Sigge"

Moonhaven State of Mind (Sigge) head

SE25523/2016
SE UCH

Moonhaven State

Of Mind

SE59265/2013
Felix Z Plouznicke

Staje

VDHD08/162R0310
Aiko Vom Thyrowberg

CLPKOO1/08
Suzy Quatro

Jutter V.d.lutte

Vaert

SE30849/2012
Moonhaven

Rowena Ravenclaw

S50119/2009
Ravenclaw Diko

Van Eenthuis

S67133/2009
Stars Of't Rooise Dana

 

Birthdate:     2016-03-18     ÖgonlysningUA - clear           HD:   B

Regnr:   SE25523/2016       VWD:    free (dna)  

Puppies:  5 (2017)               ENM:   bärare- carrier (dna)

Withers:  40cm                    PL:   0/0

 

New Imagecoll moonhaven state of mind

Kontakt - info: Moonhaven state of Mind

Rantafejs Bellis av Flovin

RLDN Rantafejs Bellis av Flovin "Bellis"

huvudbild

SE41048/2016
RLD N

Rantafejs Bellis

Av Flovin

S61493/2009
SE UCH

Superior-Alvin

FIN25236/04
C.I.B. EE CH EUW-06

FI UCH LT CH RU CH
Cavalriina's Maxi Massimo

S32218/2006
Trigger K Four

Roses

SE58693/2012
Rantafejs Folara

Av Ayladar

NHSB2799761
Aladar Z

Plouznicke Staje

S39237/2007
KBH V-09 SE UCH

Snötassens Ayla

 

Puppies: 16 (11 i Sverige)                  Eyes:             UA clear

2016-05-28                                           VWD:            DNA free

SE41048/2016                                     ENM:             DNA carrier

                                                             PL:                  0/0

Withers:  40-41cm                              HD:                 A/A 

coll rantafejs bellis

Kontakt - Info: Rantafejs Bellis av Flovin

Rantafejs Carnelian av Baumia

SE UCH SE-V 16 Rantafejs Carnelian av Baumia "Nitro"

head nitro

SE52724/2014
SE UCH SE V-16

Rantafejs

Carnelian Av

Baumia

NHSB2844547
Bauke

NHSBBIJL2188532
Swenka Fan

E'Kasseien Oprit

NHSB2694623
Pasha Vilja V.doralyteira

SE12042/2011
Rantafejs Jetamio

Av Ayan

S55751/2004
Andy
S39237/2007
KBH V-09 SE UCH

Snötassens Ayla

Puppies: 8                                        Eyes:             free 

2014-08-26                                        VWD:             DNA free

SE52724/2014                                   ENM:             DNA free

                                                           PL:                 0/0

Withers: 42-43 cm                            HD:                 C                         Website Nitro

coll nitro web

Kontakt - Info: Rantafejs Carnelian av Baumia

Rantafejs Corylus Av Flonzy

Rantafejs Corylus Av Flonzy "Kex"

Rantafejs Corylus Av Flonzy head

SE53453/2017

Rantafejs Corylus

Av Flonzy

SE41363/2013
Mattssons Freyas

Bonzy Von Anthony

VDHDC09/1620535
DE CH VDH CH

Anthony Von Der Spessartrose
S32436/2007
Mattssons Freya

SE58693/2012
Rantafejs Folara

Av Ayladar

NHSB2799761
Aladar Z Plouznicke

Staje

S39237/2007
KBH V-09 SE UCH

Snötassens Ayla

 

Puppies: -                                  Eyes: free -UA

                                                   VWD: -

Birthday: 2017-09-06                ENM: DNA bärare - carrier

Regnr: SE53453/2017               PL: 0/0 

Withers: 43cm                           HD: A  ED: 0   

 

coll rantafejs Corylus av flonzy   

Kontakt - Info: Rantafejs Corylus av Flonzy

Rantafejs Rubus av Flovin

Rantafejs Rubus av Flovin "Rubus"

head rubus

SE41050/2016
Rantafejs Rubus

Av Flovin

S61493/2009
SE UCH

Superior-Alvin

FIN25236/04
C.I.B. EE CH EUW-06

FI UCH LT CH RU CH
Cavalriina's Maxi

Massimo

S32218/2006
Trigger K Four

Roses

SE58693/2012
Rantafejs Folara

Av Ayladar

NHSB2799761
Aladar Z Plouznicke

Staje

S39237/2007
KBH V-09 SE UCH

Snötassens Ayla

Puppies: 6 (4/2 SE 9-9-2019)           Eyes:             free 

2016-05-28                                       VWD:            DNA free

SE41050/2016                                 ENM:             DNA free

                                                         PL:                  0/0

Withers:  42 cm                               HD:                 A/A 

coll rantafejs rubus

Kontakt - Info: Rantafejs Rubus av Flovin

Seaweedmoon first edition Beta

SE CH Seaweedmoon first edition Beta   "Zorro"

head pres seaweedmoon first edition b

SE32200/2015
SE UCH

Seaweedmoon

First Edition

Beta

SE45130/2012
NO UCH

Moonhaven Xlnt Style

S30192/2009
SE UCH SE V-11

Agaton Laika

v.d. Kooiker Hoeve

S55048/2009
Moonhaven

Excellent Maroon

SE30852/2012
Moonhaven

Hermione

Granger

S50119/2009
Ravenclaw Diko

Van Eenthuis

S67133/2009
Stars Of't

Rooise Dana

 Puppies: 0                 Eyes:   free 

2015-05-02                  VWD:   DNA free          

SE32200/2015             ENM:    DNA free

                                     PL:       0/0       

Withers:   41 cm          HD:      C/B    ED: 0             Website Zorro

seaweedmoon first edition beta

Kontakt - Info: Seaweedmoon First Edition Beta

Skebo Åängens Röde Will Av Belty

Skebo Åängens Röde Will av Belty "Sigge"

Skebo Åängens Röde Will av Belty head

SE15309/2018 

Skebo

Åängens Röde

Will av Belty

SE31570/2011
RLD N

Cirtap's Prins Teddy

Van Kira-L

S65380/2006
Cirtap's Graaf

R-L Leo Van Lek

S24750/2004
SE UCH

Cirtap's J-G Prinses Juliana
SE64410/2010
Rabouz Belladora

S43084/2008
Ayarips Mooi

Baileys Van Pico

S66580/2007
SE AG(HOPP)CH

Lovemix Asti

Cinzano

 

Tilltalsnamn: Sigge                       Ögonlysning:  UA clear

Puppies: -                                       VWD:    DNA test free ej bärare

Född:    2018/01-04                       ENM:    DNA test free ej bärare

Regnr:   SE15309/2018                 PL:   1

Mankhöjd:  40-41 cm                    HD:  C                ED: 0

 

 

Skebo Åängens Röde Will av Belty coll2

Kontakt - info: Skebo Åängens Röde Will av Belty

Tingelills First Time Castor

Tingelills First Time Castor "Axo"

Tingelills First Time Castor head

SE52172/2016

 

Tingelills First Time Castor

SE33643/2011
SE UCH

Cirtap's Hertog

Tomba Van Qera-L

S48319/2008
NO UCH SE UCH

Cirtap's Prins L-D

Linux Van Berk

S55201/2004
SE UCH

Qunack's Favor

Quality Queen Qera

SE61693/2012
SE UCH

Moonhaven Set

Fire To The Rain

S45031/2007
JWW-08 NO UCH

NO V-09 SE UCH
Stars Of't Rooise Maikel

S18326/2007
C.I.B. DK UCH NO UCH NO V-11

RLD N&F SE&FI UCH
Moonhaven Lay All

Your Love On Me

 

Puppies: -                                  Eyes: free -UA

                                                   VWD: DNA free

Birthday: 2016 okt 01                ENM:  DNA free

Regnr: SE52172/2016               PL: 0/0 

Withers: 35-40cm                      HD: B  ED: 0

Tingelills First Time Castor coll

Kontakt - info: Tingelills First Time Castor

Trigger Just in Time

SE UCH DK UCH Trigger Just in Time "Yoop"


yoop huvud 2

SE29481/2013
DK UCH SE UCH
Trigger Just

In Time

DK04439/2012
DK UCH
Torin Farshany

Von Jomarquiteira

VDH04/1100277
DE&VDH CH

Chakotey Marquise

Von Jomarquiteira

VDH08/162Ü0297
Farshany-Zashiri v. Muskyteira

SE18599/2010
DK UCH SE UCH

Trigger K Just

For Fun

DK16134/2006
DK UCH

Baschko's Exotic-

Ticho

S65554/2003
SE UCH

Trigger K Solo

 

Tilltalsnamn: Yoop                                      Ögonlysning:  PPM, iris-iris lindrig

Puppies: 10 (3-3) (1-3) Sweden

8 (5-3) No                                                     VWD:    hereditärt fri

Född:   2013-04-13        

Regnr: SE29481/2013                                 PL:   0/0  

Titlar:   SE UCH DK UCH                            HD:   B

collage Trigger just in time

Kontakt - Info: Trigger just in Time

Wenarjas Birks Birk

Wenarjas Birks Birk "Birk"


wenarjas birk birk head

SE17769/2015
Wenarjas Birks

Birk

N23465/08
Nordkooik's Birk Thorvald
N19411/02
NORD UCH

Freetain's Ilovin Kopumba

N16446/01
INT UCH NORD UCH

NORD UV-02
Sabina

S26549/2007
RLD F RLD N

Wenarjas Gentle Dahlia
NHSB2518625
BE CH INT UCH LU CH NL CH

Yentl Sjors V.h.runxputtehof
S16711/2003
C.I.B. NO UCH SE UCH

Manusia's Droom-Voor-Wenarja

 

Birthdate:   2015-01-11               Ögonlysning- eyes:     clear

Regnr:   SE17769/2015               VWD:    DNA free   

Titlar: -                                         ENM DNA carrier  

Withers:  40cm                            PL:   0

 Puppies: -                                    HD:  -                         ED: -

wenarjas birk birk coll

Kontakt - info: Wenarjas Birks Birk

Anmälan hanhundslista!

Anmälan är gratis, uppgifter finns att hitta på SKK's hunddata


  

    


 

 

 

 

 

   
 

 

Om det är så att SKooi behöver komplettring av uppgifter eller har frågor, så återkommer vi till dig snarast.