Allmänt om planerade kullar

 

Kullarna som finns noterade på denna sida har anmälts för hänvisning till klubbens valphänvisare. Uppfödarna har intygat att de kullar som är anmälda till hänvisningen uppfyller de krav som Svenska Kooikerhondjeklubben ställer.  
 
Blankett för valphänvisning (reviderat dokument 2014-11-0)
 
Texel 2014 191
 
 

 
 

Valpar väntas