Styrelsen

Nedan ser ni styrelsens sammansättning från årsmötet 2017.

Ordförande: Will van den Bogaert
Kassör: Katarina Berg
Sekreterare: Teresa Olofsson
Ledamot/Avelskommitté: Femke van Ratingen
Ledamot/Webmaster: Martina Gustafsson
Ledamot/Medlemsansvarig: Nicolina Sjölander
Suppleant: Birgitta Lindblad
Suppleant: Madelene Stolth-Elmertoft

Kontakta styrelsen

Nedan finns alla mejladresser som är kopplat till styrelsen. Använder ni styrelse@skooi.se får alla i styrelsen ert mejl. Kontaktar ni oss i ett specifikt ärende använd gärna den mejl som är avsedd för ditt ärende. 

Välkomna att kontakta oss!

Styrelsen:

styrelse@skooi.se

Ordförande:

ordforande@skooi.se

Vice ordförande:

v.ordforande@skooi.se

Sekreterare: 

sekreterare@skooi.se

Medlemsansvarig:    

medlem@skooi.se

Avelskommitte:

avelskommitte@skooi.se

Webmaster:

webmaster@skooi.se

Valphänvisning: 

valp@skooi.se

Tidningen: 

tidning@skooi.se

Kassör:

kassor@skooi.se