Omplaceringshund

För tillfället finns ingen omplaceringskooiker anmäld till SKooi.

 

Rally21

Bild: KM Rally Lydnad 2017

Hundar för omplacering

Här finns hundar som av olika orsaker är i behov av ett nytt hem.

Kontakta respektive ägare eller kontaktperson för att få mer information om hunden och bestämma ett möte.

 

Information omplaceringshundar

Svenska Kooikerhondjeklubben kan inte hållas ansvarig för de hundar som säljs eller omplaceras via hemsidan. Ägaren ansvarar själv för all information gällande hunden. Avtal står mellan säljare och köpare.

SKooi rekommenderar att du har kontakt med din hunds uppfödare vid omplacering/försäljning.
SKooi förmedlar endast kontakten mellan hundägare och ny hundägare och kan inte hållas ansvarig för de hundar som omplaceras/säljs via hemsidan.

För att lägga in en omplaceringsannons på SKoois hemsida gäller följande regler:
Omplacering/försäljning av vuxen hund.

Annons ligger inne i 10 veckor, förlängning av annons kan göras med 2 veckor i taget utan kostnad. Meddela valphänvisare innan de 10 respektive 2 veckorna har gått.
Ägaren måste vara medlem i SKooi eftersom detta är en service till våra medlemmar.

Annonsen presenteras med hundens officiella namn, registrerat hos SKK, födesledatum, registreringsnummer. Samt kontaktperson. Det går bra att bifoga en bild och länk till annonsen.

Ta kontakt med oss via valp@skooi.se.