Rasklubben Svenska Kooikerhondjeklubben - SKooi

Den första kooikerhondjen kom till Sverige 1994 och de första kullarna föddes 1996. Sedan dess har rasen sakta och stadigt ökat i population genom importerade hundar och valpkullar födda i Sverige.

I Holland finns flest kooikerhondje men rasen finns även i flera europeiska länder och i Japan, USA och Kanada.

Den holländska rasklubben heter Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje, VHNK. 1971 erkände F.C.I rasen. I dagligt tal kallas rasen kooiker [kojker]. 

Unikt för rasen är den stambokföring som utförs av VHNK där samtliga kullar som föds i världen registreras. Den startar från 1942/43 då rasen började restaureras och uppdateras fortfarande kontinuerligt med uppgifter om hundarnas hälsa och eventuella avvikelser hos avkommor.

1997 bildades rasklubben Svenska Kooikerhondjeklubben, SKooi som en avtalsansluten rasklubb inom Svenska Kennelklubben, SKK. Aktiviteterna startade och redan år 2000 arrangerade klubben sin första officiella utställning i Skede.

Årliga aktiviteter

Den största aktiviteten är den stora sommarträffen i augusti med en officiell rasutställning. Detta arrangemang flyttas mellan olika platser i Sverige varje år.

Årsmöte hålls varje år i mars. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ då valet av nästkommande styrelse sker. Styrelsen har därefter ansvaret att driva föreningens verksamhet tills nästkommande årsmöte.

Runtom i landet anordnas regelbundet Kooikerträffar. Vi går en promenad, kanske gör någon aktivitet och tar en fika. Då är även intressenter välkomna för att få en bild av rasen och få träffa olika ägare till olika hundar. Tid och plats står alltid utlyst på hemsidan.

På stora utställningar presenterar vi rasen med egen monter.

Varje år utses Årets Kooiker. Det är sex olika utmärkelser, Utställning, Lydnad, Agility, Viltspår, Bruks och All Round. Nya grenar kommer vartefter hundsporten utvecklas.

Vi anordnar en fototävling där medlemmarna får skicka in sina bidrag. De tolv framröstade bidragen blir sedan presenterade i vår Årliga kalender.

I Holland anordnar VHNK varje år i november en Club Show, en officiell utställning enbart med kooikerhondje och närmare 200 hundar brukar delta. Varje år arrangerar även VHNK en kullbedömning för tvååringar, detta för att kunna utvärdera avelsarbetet.

Vi har en egen medlemstidning som utkommer 4 gånger per år; 3 fysiska tidningar och 1 digital i PDF format.  

SKoois målsättning

Rasklubben Svenska Kooikerhondjeklubben, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för SKKs stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom att

  • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, arbetsvilliga och exteriört fullgoda rasrena hundar att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av denna ras.
  • informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
  • bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägande.
  • skapa och vidmakthålla goda relationer med Kooikerägare och omvärldens rasklubbar.

Ideellt arbete

Precis som i så många andra föreningar så sker allt arbete på ideell basis. De som tar på sig uppgifter gör det för att det är roligt. Vill du också engagera dig är du välkommen!

 

Bli medlem

14Helbetalande medlem:
300 SEK (tidning ingår)

Familjmedlemskap:

50 SEK

Membership fee abroad:
350 SEK (magazine included)

Familymembership fee abroad:
50 SEK

Gåvomedlemskap uppfödare ger till valpköpare:
100 SEK

Beloppet sätter Du in på Svenska Kooikerhondjeklubben´s
plusgiro: 197 85 80-7 eller
bankgiro: 5204-4898

Medlemskapet löper per kalenderår. Vid inbetalning sista kvartalet gäller dock
medlemskap även följande år.

Glöm inte att tydligt skriva namn, adress, tel, och om du har Kooikerhondje,
även dess officiella namn, på giroblanketten. Gäller det familjemedlem eller helfamilj
även namnet på alla familjemedlemmarna. Använd gärna denna blankett och maila
till medlemsansvarig.

Om du gör inbetalning via Internet ser du till att denna information finns med.

To our foreign members
Please use the information below if you like to pay your membership fee.

IBAN: SE79 9500 0099 6042 1978 5807

BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Kontohavare: SVENSKA KOOIKERHONDJE KLUBBEN

10