Mentalitet, egenskaper & hälsa

PDF: Bra information om mentalitet, egenskaper, Härliga Hund mars2018

Rasen är en alert, aktiv och intelligent hund med ett gladlynt temperament och är mycket lättlärd. Kooikerhondje utvecklar ofta starka personligheter med mycket charm och blir en älskad, trogen familjemedlem.

Den är mycket hund i sin lilla storlek och kräver en ägare som är tydlig och konsekvent för att den ska kunna formas till den följsamma, trevliga hund den är. Den är mycket lyhörd och reagerar snabbt vilket man ska utnyttja då man fostrar och aktiverar den.

 

21

Skötsel 

Pälsen är lättskött och kräver nästintill ingen skötsel, enstaka tovor bakom öronen. Normal rengöring med bad och schampo vid behov. Den fäller sin päls så som långhåriga hundar gör, oftast vår och höst. Pälsen luktar sällan blöt hund och är relativt lätt att borsta bort från kläder. I övrigt är det kloklippning och daglig omsorg såsom alla djur kräver.

 

Hälsa och sjukdomar

Kooikern är en relativt frisk ras utan någon specifik belastning av sjukdomar. Genom den unika stamboken, vilken omfattar alla individer som är födda i världen sedan 1942, har vi ett bra verktyg för att kunna undvika många sjukdomar.

Innan avel så rekommenderas att individen är ögonlyst, patellaundersökt och DNA-testad för von Willbrands sjukdom alternativt av SKK klassade som hereditärt fri från sjukdomen.

Von Willebrand är en blödarsjuka som upptäcktes 1991 på rasen. Redan 1998 kom DNA-test och idag är sjukdomen under kontroll. Inga sjuka hundar har påträffats i Sverige.

ENM är en ärftlig nekrotiserande mylelopati med förlamning som drabbar unga hundar oftast före 8 månaders ålder. Numera går det att DNA-testa hundarna för ENM.

Till alla kooikerägare: hjälp oss genom att fylla i hälso-enkäten. Det tar 1-3 minuter.

 

Hälsoprogram

Hälsoprogram syftar till att säkerställa en framtida hälsa genom obligatoriska tester på föräldradjuren och anpassade beroende på olika hundrasers specifika avelssituation. Ägare av avelsdjur bör känna till kraven som finns beskrivna i SKKs Registreringsbestämmelser. Resultaten ska vara utförda och kända innan parning på båda föräldrarna för att kunna registrera valparna som Kooikerhondje i Svenska Kennelklubben. För rasen gäller följande tester:

Hälsoprogram Patella Luxation

Hälsoprogram nivå 2 innebär att hunden ska ha känd status innan parning. Intyg om känd patellastatus ska vara utförd efter att hunden fyllt 1 år och före parning. Intyget skall vara utfärdat av veterinär med specialistkompetens godkänd av SKK.

Hälsoprogram DNA-testade för Von Willebrands sjukdom

Hälsoprogrammet för DNA-test av Von Willebrands sjukdom ändrades 2010-09-15 från nivå 3 till nivå 1 med omedelbar verkan. Nivå 1 innebär att SKK registrerar inkomna resultat och hereditärt fria avkommor. 

Utvärdering VWD 2010
Beslut från AK/SKK ang. VWD 2010-09-15

Blankett och info DNA test ENM -VWD

 

Skaffa en Kooiker?

Om du funderar på att skaffa en Nederlandse Kooikerhondje, tänk på att:

  • Det är en liten hund med stor kapacitet som kräver stöd och vägledning för att utvecklas på bästa sätt
  • Den behöver en ägare som aktiverar den och är beredd att lägga mycket tid på den som valp och unghund.
  • Det är i ung ålder som grunden läggs för hur den kommer att bli som vuxen.
  • Den är mycket mån om att vara till lags men behöver en ägare som tydligt talar om vad som förväntas.

4