KM i Rallylydnad

SKooi anordnar KM i Rallylydnad i 25/8 i Eskilstuna, samma dag och samma plats som Clubshowen.
 
KM i Rallylydnad tävlas på en bana där skyltar från samtliga klasser kan förekomma samt någon eller några skojskyltar som inte finns med officiellt. Hunden hålls kopplad hela banan och framförs endast på vänster sida. Ev. löptik startar sist.

Eventuellt behöver vi köra Rallylydnaden samtidigt som utställningen pågår för att hinna med allt på samma dag, men vi kommer att anpassa tiderna så att ingen missar sin bedömning på endera ställe.
 
Domare: Vakant

Anmälningsavgift 100 kr
Betalas och anmäls senast 10 augusti till SKOOIs bankgironummer 5204-4898, märk betalningen "Rally"

Anmälan sker via mail till sekreterareskooi@gmail.com
Ange ditt namn och hundens namn i anmälan.

Fotoalbum

Prispall_rally
Rosetter
Rosette
Rally23
Rally22
Rally21
Rally20
Rally19
Rally18
Rally17
Rally16
Rally15
Rally14
Rally13
Rally12
Rally11
Rally10
Rally9
Rally8
Rally7
Rally6
Rally5
Rally4
Rally3
Rally2
Rally1
KM_Rally_1a