Bli medlem i SKooi

Helbetalande medlem:
300 SEK (tidning ingår)

Familjmedlemskap:

50 SEK 

Membership fee abroad:
350 SEK (magazine included)

Familymembership fee abroad:
50 SEK

Gåvomedlemskap uppfödare ger till valpköpare:
100 SEK

Beloppet sätter Du in på Svenska Kooikerhondjeklubbens plusgiro: 197 85 80-7 eller bankgiro: 5204-4898. Medlemskapet löper per kalenderår. Vid inbetalning sista kvartalet gäller dock medlemskap även följande år. 

Glöm inte att tydligt skriva namn, adress, tel, och om du har Kooikerhondje, även dess officiella namn, på giroblanketten. Gäller det familjemedlem eller helfamilj även namnet på alla familjemedlemmarna.
Använd gärna denna blankett och maila till medlemsansvarig.

Om du gör inbetalning via Internet ser du till att denna information finns med.

To our foreign members
Please use the information below if you like to pay your membership fee.

IBAN: SE79 9500 0099 6042 1978 5807

BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Kontohavare: SVENSKA KOOIKERHONDJE KLUBBEN

Kontakta medlemsansvarig

Om du har några frågor om medlemsskapet är du välkommen att kontakta vår medlemsansvarig så svarar hon så fort hon kan.